Hiển thị 1–16 của 18 kết quả

HDD DI ĐỘNG 5TB WD MY PASSPORT ULTRA 2.5” 

3.600.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 5TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 5TB WD BLACK P2 2.5” 

3.500.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 5TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 4TB WD MY PASSPORT 2.5”

2.600.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 4TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 4TB SG ONE TOUCH 2.5” 

2.600.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 4TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 2TB WD MY PASSPORT Ultra For Mac –TypeC + Usb 3.0

1.900.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 2TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 2TB WD MY PASSPORT 2.5” 

1.750.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 2TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 2TB SG PHOTO DRIVE 2.5” 

1.690.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 2TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 1TB WD ELEMENTS 2.5” Chính Hãng

1.350.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 1TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 1TB SG ONE TOUCH 2.5” Chính Hãng

1.340.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 1TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 1TB WD ELEMENTS 2.5”

795.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 1TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 1TB SG EXPANSION 2.5”

795.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 1TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 1TB SG BACKUP PLUS 2.5”

795.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 1TB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch

HDD DI ĐỘNG 500GB SG BACKUP PLUS 2.5”

370.000 VNĐ
Thông số sản phẩm Dung lượng 500GB Tốc độ quay: 5400rpm Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 Kích thước: 2.5inch Dung