Hiển thị tất cả 13 kết quả

CPU Intel Core I7-7700 3.60GHz

3.800.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i7-7700
Tốc độ xử lý: 3.6 GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU Intel Core I7-6700 3.40GHz

3.050.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i5-8400
Tốc độ xử lý: 2.8 GHz - 4 GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU Intel Core I5-8400 (3.6GHz)

3.050.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i5-8400
Tốc độ xử lý: 2.8 GHz - 4 GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU Intel Core I5-7600 3.50GHz

2.250.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i5-7600
Tốc độ xử lý: 3.50 GHz - 4.10 GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU Intel Core i3-9100F (4C/4T, 3.60 GHz – 4.20 GHz, 6MB) – LGA 1151-v2

2.140.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i3-9100F
Tốc độ xử lý: 3.6GHz - 4.2GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU Intel Core I3-8100 (3.6GHz)

1.890.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i3-8100
Tốc độ xử lý: 3.6GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU INTEL i3-10100 (4C/8T, 3.60 GHz – 4.30 GHz, 6MB) – 1200

3.220.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i3-10100
Tốc độ xử lý: 3.6GHz - 4.3GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU INTEL Core i3-10100F (4C/8T, 3.60 GHz – 4.30 GHz, 6MB) – 1200

1.989.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i3-10100F
Tốc độ xử lý: 3.6GHz - 4.3GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU INTEL Core i3-10320 (4C/8T, 3.8GHz – 4.6GHz, 8MB) – 1200

2.760.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i3-10320
Tốc độ xử lý: 3.8GHz - 4.6GHz
Cache: 8MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU INTEL Core i3-10105F (4C/8T, 3.70 GHz – 4.40 GHz, 6MB) – 1200

1.920.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i3-10105F
Tốc độ xử lý: 3.70 GHz - 4.40 GHz
Cache: 6MB
***Bảo hành 3 năm 

CPU INTEL Core i3-12100F (4C/8T, 3.30 GHz – 4.30 GHz, 12MB)

2.500.000 VNĐ
Thương hiệu: INTEL
CPU: Core i3-12100F
Tốc độ xử lý: 3.30 GHz - 4.30 GHz
Cache: 12MB
***Bảo hành 3 năm